hoa quả sạch

Ăn nhiều cam sành có nóng không?
Làm đẹp cùng dâu tây