cách chọn cam sành

Ăn nhiều cam sành có nóng không?