ăn cam sành có nóng không

Ăn nhiều cam sành có nóng không?